W 2022 R. FUNDACJA PROWADZIŁA PUNKTY POMOCY NA TERENIE POWIATÓW:

Powiat Bartoszycki (woj. warmińsko-mazurskie)

Powiat Miński (woj. mazowieckie)

Powiat Pułtuski (woj. mazowieckie)

Powiat Piaseczyński (woj. mazowieckie)

 

 

W 2021 R. FUNDACJA PROWADZIŁA PUNKTY POMOCY NA TERENIE POWIATÓW:

Powiat Augustowski (woj. podlaskie)

Powiat Miński (woj. mazowieckie)

T: 578-132-349