T: 578-132-349

Twój e-mail:
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Fundacja Inter Vivos

MEDIACJA

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawa utworzyła i prowadzi Ośrodek Mediacyjny Fundacji Inter Vivos, w skład którego wchodzą mediatorzy legitymujący się długoletnim doświadczeniem, gotowi do prowadzenia mediacji w sprawach o różnym podłożu prawnym (np. w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych). Utworzenie Ośrodka Mediacyjnego zostało zgłoszone wybranym Prezesom Sądów Okręgowych. 

 

Mediacja prowadzona w Ośrodku Mediacyjnym Fundacji Inter Vivos to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator: bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań, w czasie trwania mediacji, należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnieciu porozumienia.

 

Mediatorzy z Ośrodka Mediacyjnego Fundacji Inter Vivois prowadzą mediację pozasądowe. W przypadku mediacji pozasądowej mediatora wybierają strony, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu i przekazuje propozycję rozpoczęcia mediacji. Strony ustalają termin spotkania, a mediator proponuje neutralne dla wszystkich miejsce przeprowadzenia mediacji. Koszty mediacji pozasądowej określa umowa mediatora ze stronami.

 

Korzystanie z mediacji prowadzonej przez nasz ośrodek jest wolne od jakichkolwiek opłat!

 

Podstawowe zasady mediacji w Ośrodku Mediacyjnym Fundacji Inter Vivos:

Dobrowolność oznacza, że: strony konfliktu nie są zmuszane do osiągnięcia porozumienia, z własnej woli zgadzają się na udział w spotkaniu, mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego, mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji.

Bezstronność: wiąże się z postawą mediatora, który nie faworyzuje żadnej ze stron, jest obiektywny, osoby biorące udział w spotkaniu mediacyjnym mają równe prawa i są jednakowo traktowane, mediator nie staje po żadnej stronie, odnosi się do stron z szacunkiem.

Neutralność: przejawia się tym, że stronom nie sugeruje się konkretnego rozwiązania, mediator ma pomóc w samodzielnym podjęciu decyzji przez strony konfliktu, przyjęte przez strony postanowienia mediator stara się urealnić i ukonkretnić.

Czemu warto skorzystać z mediacji?

Szybkość postępowania mediacyjnego: trwa krócej niż postępowanie sądowe, konflikt może zostać rozwiązany już na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym, zapobiega pojawianiu się niepotrzebnego stresu, który mógłby być związany z wielokrotnym stawiennictwem przed sądem i wieloletnim procesem.

Profesjonalizm: co oznacza, że mediator jest osobą w pełni przeszkoloną i kompetentną do pełnienia swojej roli, dokłada wszelkich starań, aby strony okazywały sobie wzajemny szacunek, postępowanie mediacyjne jest uporządkowane i składa się z konkretnych etapów, nad których realizacją czuwa mediator.

Poufność: wszystkie sprawy i informacje przekazane na spotkaniu są objęte tajemnicą, mediator nie ujawnia nikomu tego, o czym się dowiedział, mediator nie może zostać przesłuchany, co do tych faktów w charakterze świadka, zasada ta ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom mediacji.