Twój e-mail:
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Fundacja Inter Vivos

Twój e-mail:
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Fundacja Inter Vivos

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie opracowała, i stosuje w swojej działalności, ankiety oceny jakości obsługi petentów korzystających z nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnych porad obywatelskich oraz nieodpłatnej mediacji. Ocenie podlegają porady prawne, obywatelskie oraz mediacja realizowane w siedzibie Fundacji, jak też w punktach prowadzonych przez Fundację w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232.). Ankiety są anonimowe, a ich celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości porad i mediacji poprzez monitorowanie ich jakości, jak też prowadzenie monitoringu i ewaluacji jakości obsługi petenta. W celu złożenia ankiety należy pobrać właściwy plik, a następnie przesłać skan wypełnionego dokumenty na adres mailowy (biuro@fundacjaiv.pl) lub korespondencyjny (Fundacja Inter Vivos, ul. Kłobucka 8C /126 02-699 Warszawa).

Ankiety (w celu wyboru właściwej ankiety należy wybrać jej nazwę, następnie ankieta otworzy się w nowym oknie):

1. ankieta - nieodpłatna pomoc prawna

2. ankieta - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

3. ankieta - nieodpłatna mediacja

 

 

Zachęcamy do składania ankiet!

 

 

 

 

 

T: 578-132-349