T: 578-132-349

POWIAT MIŃSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach umowy zawartej z Powiatem Mińskim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2022 r., dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Miński. 

Lokalizacja i godziny pracy punktów w 2022 r.: prawnicy oraz doradcy obywatelscy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

Punkt Nr 1 - nieodpłatna pomoc prawna:

  • Dębe Wielkie, ul. Szkolna 17, 05-311 Dębe Wielkie, w poniedziałki w godz. 8.00 - 12.00
  • Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21, 05-070 Sulejówek, we wtorki w godz. 8.00 - 12.00 i środy w godz. 13:00 - 17:00
  • Halinów, ul. A. Mickiewicza 35, 05-074 Halinów, w czwartki w godz. 16.00 - 20.00
  • Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, w piątki w godz. 9.00 - 13.00

 

Punkt Nr 2 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

  • Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, w poniedziałki w godz. 9.00 - 13.00
  • Halinów, ul. A. Mickiewicza 35, 05-074 Halinów, we wtorki i środy w godz. 16.00 - 20.00
  • Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21, 05-070 Sulejówek, w czwartki w godz. 13:00 - 17:00 i piątki w godz. 8.00 - 12.00

 

Punkt Nr 3 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

  • Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 - 12.00 (uwaga: w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone w godz. 7:30 - 11:30)
  • Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, w czwartki w godz. 8.00 - 12.00
  • Siennica, ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica, w piątki w godz. 8.00 - 12.00

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim (tel.: 25/756-40-77, e-mail: NPP@POWIATMINSKI.PL).

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Powiatu Mińskiego Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 725 134 969, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem poczty: pomocprawnaminsk@fundacjaiv.pl. Pod podanym numerelem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskac nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Nota informacyjna dotycząca zdalnej i nieodpłatnej pomocy prawnej orz Pakietu "Pełne Wsparcie": Fundacja Inter Vivos z siedziba w Warszawie informuje, iż udzielenie nieodpłatnej porady prawnej nie wymaga udostępnienia danych osobowych. Porada prawna udzielana jest w oparciu o informacje udostępnione przez osobę korzystającą z porady. Osobę korzystającą z porady prawnej obciąża obowiązek przedstawienia wszystkich informacji i materiałów związanych z kierowanym zapytaniem prawnym, zaś skutki jakichkolwiek zaniechań w tym zakresie nie powodują ani odpowiedzialności Fundacji, ani współpracujących z nią prawników. Ponadto, korzystając z nieodpłatnej porady prawnej osoba uprawniona oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie Starostwu Powiatowemu w Mińsku Mazowieckim informacji dotyczących: dziedziny prawa, kategorii sprawy, informacji o formie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, anonimowego opisu sprawy oraz anonimowego opisu udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym ewidencja ww. informacji będzie realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i właściwych aktów wykonawczych, w brzemieniu obowiązującym w dacie udzielenia porady.

Pakiet "Pełne Wsparcie": Fundacja Inter Vivos umożliwi mieszkańcom Powiatu Mińskiego uzyskane pomocy prawnej w toczących się postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym w zakresie sporządzenia pisma procesowego. Wskazana forma pomocy będzie realizowana w ramach Pakietu "Pełne Wsparcie", zaś dyżur prawnika będzie prowadzony w Halinowie przy ul. Mickiewicza 35 (budynek MOPS), w terminach i godzinach i uzgodnionych ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Fundacja będzie informować na swojej stronie internetowej oraz na portalu Facebook o datach dyżurów prowadzonych w ramach Pakietu "Pełne Wsparcie".

Poradniki prawne: Fundacja Inter Vivos zaprasza do lektury przygotowanych poradników prawnych. W celu zapoznania się z treścią załączonych materiałów poradnik należy pobrać lub otworzyć w nowej karcie. Poradniki prawne zostały przygotowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Miński.