Informacja o dostępności punktów dla osób o szczególnych potrzebach: 

Łódź - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym  przy Al. Piłsudskiego 100. Siedziba punktu znajduje się w budynku Urzędu Miasta. W sąsiedztwie punktu znajdują się liczne i ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsca postojowe wydzielone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Budynek jest wyposażony w windę, podjazd oraz schodołaz.

 

Edukacja prawna: zapraszamy do lektury poradników prawnych, newsletterów, wzorów pism procesowych i innych materiałów udostępnionych dla mieszkańców Miasta Łodzi (w celu otwarcia właściwego dokumentu należy "kliknąć" na podświetlony link).

A. Poradniki prawne:

B. Poradniki tematyczne:

1. E-poradnik: rękojmia przy zakupie pojazdu mechanicznego

C. Newslettery prawnicze:

1. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 1/2024

2. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 2/2024

D. FAQ Postępowań Sądowych

E. Kampanie edukacyjne:

F.  Wzory pism procesowych:

 

 

 

Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach miasta Łodzi Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 725 936 881, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: poradyprawne@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa, prawnika posługującego się polskim językiem migowy oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Lokalizacja i godziny pracy punktu w 2024 r.: prawnicy  Fundacji świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przyl. Al. Piłsudskiego 153 w Łodzi (budynek Urzędu Miasta Łodzi) w następujących terminach i godzinach: 

  • w poniedziałek, środę, czwartek i piątek - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - w godz. 12:00 - 16:00. 

  • we wtorek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 13:00 - 17:00.

 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Urząd Miasta Łodzi (telefonicznie pod nr tel. 42 638-44-44).

MIASTO ŁÓDŹ

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Miastem Łódź realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2024 r., punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Miasto Łódź.

T: 578-132-349