Informacja o dostępności punktów dla osób o szczególnych potrzebach: 

Gostyń - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym  przy ul. Wrocławskiej 8. Siedziba punktu znajduje się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na trzecim piętrze. Budynek jest wyposażony w windę.

Piaski - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Drzęczewskiej 9.  Siedziba punktu znajduje się budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów. Budynek, w którym jest zlokalizowany punkt, został wyposażony w podjazd.

Pogorzela - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Rynek 11.  Siedziba punktu znajduje się budynku miejscowego Urzędu Miasta. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę. Istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w sali ulokowanej na parterze budynku. 

 

Edukacja prawna: zapraszamy do lektury poradników prawnych, newsletterów, wzorów pism procesowych i innych materiałów udostępnionych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego (w celu otwarcia właściwego dokumentu należy "kliknąć" na podświetlony link).

A. Poradniki prawne:

B. Poradniki tematyczne:

1. E-poradnik: rękojmia przy zakupie pojazdu mechanicznego

C. Newslettery prawnicze:

1. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 1/2024

2. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 2/2024

D. FAQ Postępowań Sądowych

E. Kampanie edukacyjne:

F.  Wzory pism procesowych:

 

 

 

 

Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Powiatu Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 725 936 881, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: poradyprawne@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa, prawnika posługującego się polskim językiem migowy oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Lokalizacja i godziny pracy punku w 2024 r.: prawnicy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

  • Piaski, ul. Drzęczewska 9 (budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach), każdorazowo w poniedziałki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 14:00 - 18:00. 

  • Gostyń, ul. Poznańska 200G (p. 412)  każdorazowo we wtorki, czwartki i piątki , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 13:00 - 17:00. 

  • Pogorzela, ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Miasta)  każdorazowo we środy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00 - 13:00.

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Gostyniu (telefonicznie pod nr tel. 881 008 140, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, lub poprzez wiadomość e-mail na adres: rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl).

POWIAT GOSTYŃSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Gostyńskim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2024 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Gostyński.

T: 578-132-349