Poradniki prawne: Fundacja Inter Vivos zaprasza do lektury przygotowanych poradników prawnych z zakresu prawa upadłościowego, prawa odszkodowań, praw konsumenta i praw pacjenta. W celu zapoznania się z treścią załączonych materiałów poradnik należy pobrać lub otworzyć w nowej karcie. Poradniki prawne zostały przygotowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Pułtuski.

Lokalizacja i godziny pracy punktów w 2022 r.: prawnicy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych  w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

  • Pokrzywnica, Urząd Gminy, każdorazowo od poniedziałku do środy i w piątki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 12:00 - 16:00. 

  • Świercze, Urząd Gminy, każdorazowo w czwartki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 11:30 - 15:30. 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe Pułtusku (tel.: 23 306-71-14).

POWIAT PUŁTUSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Pułtuskim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2022 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Pułtuski.

T: 578-132-349