Informacja o zasadach i zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i nieodpłatnej mediacji jest dostępna w tym miejscu.

Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Informacja o dyżurach specjalistycznych: z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.

Wprowadzenie punktów specjalistycznych pozwala na zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich na terenie szerszym niż ich macierzyste powiaty. Wiele z punktów specjalistycznych oferuje obecnie możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty beneficjentom z całego kraju.

Więcej informacji znajdą Państwo w tym miejscu: dyżury specjalistyczne - Nieodpłatna pomoc - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Edukacja prawna: zapraszamy do lektury poradników prawnych, newsletterów, wzorów pism procesowych i innych materiałów udostępnionych dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego (w celu otwarcia właściwego dokumentu należy "kliknąć" na podświetlony link).

A. Poradniki prawne:

B. Poradniki tematyczne:

1. E-poradnik: rękojmia przy zakupie pojazdu mechanicznego

C. Newslettery prawnicze:

1. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 1/2024

2. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 2/2024

D. FAQ Postępowań Sądowych

E. Kampanie edukacyjne:

F.  Wzory pism procesowych:

 

 

 

Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Powiatu Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 725 936 881, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: poradyprawne@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa, prawnika posługującego się polskim językiem migowy oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Lokalizacja i godziny pracy punktów w 2024 r.: prawnicy  Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • Wągrowiec, ul. Cysterska 22, Gmina Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, w poniedziałki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 12:00 - 16:00. 

  • Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1, PCPR w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, we wtorki i środy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 - 12:00. 

  • Damasławek, ul. Rynek 8, Urząd Gminy, 62-110 Damasławek), w czwartki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:30 - 12:30. 

  • Skoki, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 18, Budynek Stanu Cywilnego, 62-085 Skoki, w piątki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 12:00 - 16:00. 

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  • Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1, PCPR w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, w poniedziałki i czwartki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 15:30 - 19:30. 

  • Damasławek, ul. Rynek 8, Urząd Gminy, 62-110 Damasławek), we wtorki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 11:00 - 15:00. 

  • Skoki, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 18, Budynek Stanu Cywilnego, 62-085 Skoki, w środy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 11:00 - 15:00.

  • Gołańcz, ul. dr. P. Kowalika 2, Urząd Miasta i Gminy, 62-130 Gołańcz, w piątki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 11:30 - 15:30.

 

 

 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Wągrowcu (telefonicznie pod nr tel. 665 300 445 lub emailowe pod adresem: oz@wagrowiec.pl lub listownie, z wykorzystaniem adresu korespondencyjnego Starostwa). .

POWIAT WĄGROWIECKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Wągrowieckim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2024 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Wągrowiecki.

T: 578-132-349