Poradniki prawne: Fundacja Inter Vivos zaprasza do lektury przygotowanych poradników prawnych z zakresu prawa upadłościowego, prawa odszkodowań, praw konsumenta i praw pacjenta. W celu zapoznania się z treścią załączonych materiałów poradnik należy pobrać lub otworzyć w nowej karcie. Poradniki prawne zostały przygotowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Bartoszycki.

Lokalizacja i godziny pracy punktów w 2022 r.: prawnicy oraz doradcy obywatelscy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

  • Bartoszyce, ul. 11 Listopada 7, 11-200 Bartoszyce (budynek Wydziału Komunikacji, wejście od szczytu budynku), od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 12:00 - 16:00. 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Bartoszycach (tel.: 539 782 546).

POWIAT BARTOSZYCKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Bartoszyckim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2022 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Bartoszycki.

T: 578-132-349