Poradniki prawne: Fundacja Inter Vivos zaprasza do lektury przygotowanych poradników prawnych z zakresu prawa upadłościowego, prawa odszkodowań, praw konsumenta i praw pacjenta. W celu zapoznania się z treścią załączonych materiałów poradnik należy pobrać lub otworzyć w nowej karcie. Poradniki prawne zostały przygotowane dla punktu NPP w Lesznowoli oraz dla punktu NPO w Tarczynie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Piaseczyński.

Lokalizacja i godziny pracy punktów w 2022 r.: prawnicy oraz doradcy obywatelscy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

Punkt Nr 6 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

  • Tarczyn, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn (budynek Straży Miejskiej), od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 11:00 - 15:00. 

Punkt Nr 7 - nieodpłatna pomoc prawna

  • Lesznowola, ul. Lipowa 28, 05-506 Lesznowola (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 13:30 - 17:30. 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Piasecznie (tel.: 22 756 62 54 wewn.115, 22 756 62 54 wewn.196, poradnictwo@npp.piaseczno.pl).

POWIAT PIASECZYŃSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach umowy zawartej z Powiatem Piaseczyńskim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2022 r., dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Piaseczyński. 

T: 578-132-349