Edukacja prawna: zapraszamy do lektury poradników prawnych, newsletterów, wzorów pism procesowych i innych materiałów udostępnionych dla mieszkańców Powiatu Mińskiego (w celu otwarcia właściwego dokumentu należy "kliknąć" na podświetlony link).

A. Poradniki prawne:

B. Poradniki tematyczne:

1. E-poradnik: rękojmia przy zakupie pojazdu mechanicznego

C. Newslettery prawnicze:

1. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 1/2024

2. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 2/2024

D. FAQ Postępowań Sądowych

E. Kampanie edukacyjne:

F.  Wzory pism procesowych:
- z zakresu prawa cywilnego:
- z zakresu prawa pracy:
- z zakresu prawa rodzinnego
- zakresu prawa karnego
 

 

 

 

 

 

Informacja o dostępności punktów dla osób o szczególnych potrzebach: 

Dębe Wielkie - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Szkolnej 17.  Siedziba punktu znajduje się obok budynku miejscowego Urzędu Gminy. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na parterze budynku. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów, której pokonanie wymaga skorzystania z wybudowanego podjazdu.

 

Halinów- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym  przy ul. Mickiewicza 23.  Siedziba punktu znajduje się budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów. Budynek nie został wyposażony w podjazd. Budynek nie posiada windy.

 

Stanisławów - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym  przy ul. Rynek 32  Siedziba punktu znajduje się budynku miejscowego Urzędu Gminy. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów. Budynek został wyposażony w podjazd,  który umożliwia dostanie się do wnętrza. Budynek nie posiada windy.

 
Sulejówek - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym  przy ul. Armii Krajowej 21.  Siedziba punktu znajduje się budynku Przychodni nr 2. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na parterze budynku. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów, której pokonanie wymaga skorzystania z wybudowanego podjazdu.

 

Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Lokalizacja i godziny pracy punktu w 2024 r.: prawnicy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

Punkt Nr 1 - nieodpłatna pomoc prawna:

  • Dębe Wielkie, ul. Szkolna 17, 05-311 Dębe Wielkie, w poniedziałki w godz. 8.00 - 12.00

  • Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21, 05-070 Sulejówek, we wtorki w godz. 8.00 - 12.00 i środy w godz. 13:00 - 17:00

  • Halinów, ul. A. Mickiewicza 23, 05-074 Halinów, w czwartki w godz. 16.00 - 20.00

  • Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, w piątki w godz. 9.00 - 13.00

 

Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Nota informacyjna dotycząca zdalnej i nieodpłatnej pomocy prawnej orz Pakietu "Pełne Wsparcie": Fundacja Inter Vivos z siedziba w Warszawie informuje, iż udzielenie nieodpłatnej porady prawnej nie wymaga udostępnienia danych osobowych. Porada prawna udzielana jest w oparciu o informacje udostępnione przez osobę korzystającą z porady. Osobę korzystającą z porady prawnej obciąża obowiązek przedstawienia wszystkich informacji i materiałów związanych z kierowanym zapytaniem prawnym, zaś skutki jakichkolwiek zaniechań w tym zakresie nie powodują ani odpowiedzialności Fundacji, ani współpracujących z nią prawników. Ponadto, korzystając z nieodpłatnej porady prawnej osoba uprawniona oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie Starostwu Powiatowemu w Mińsku Mazowieckim informacji dotyczących: dziedziny prawa, kategorii sprawy, informacji o formie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, anonimowego opisu sprawy oraz anonimowego opisu udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym ewidencja ww. informacji będzie realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i właściwych aktów wykonawczych, w brzemieniu obowiązującym w dacie udzielenia porady.

Pakiet "Pełne Wsparcie": Fundacja Inter Vivos umożliwi mieszkańcom Powiatu Mińskiego uzyskane pomocy prawnej w toczących się postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym w zakresie sporządzenia pisma procesowego. Wskazana forma pomocy będzie realizowana w ramach Pakietu "Pełne Wsparcie", zaś dyżur prawnika będzie prowadzony w Halinowie przy ul. Mickiewicza 23 (budynek MOPS), w terminach i godzinach i uzgodnionych ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Fundacja będzie informować na swojej stronie internetowej oraz na portalu Facebook o datach dyżurów prowadzonych w ramach Pakietu "Pełne Wsparcie".

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Powiatu Mińskiego Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 574 826 223, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: pomocprawnaminsk@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa, prawnika posługującego się polskim językiem migowy oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim (tel.: 25/756-40-77, e-mail: NPP@POWIATMINSKI.PL).

UWAGA: zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

T: 575-747-146

POWIAT MIŃSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach umowy zawartej z Powiatem Mińskim realizuje zadania publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2024 r., jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Miński.