Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Edukacja prawna: zapraszamy do lektury poradników prawnych, newsletterów, wzorów pism procesowych i innych materiałów udostępnionych dla mieszkańców Powiatu Pułtuskiego (w celu otwarcia właściwego dokumentu należy "kliknąć" na podświetlony link).

A. Poradniki prawne:

1. Uprawnienia związane z rodzicielstwem

B. Poradniki tematyczne:

1. E-poradnik: rękojmia przy zakupie pojazdu mechanicznego

C. Newslettery prawnicze:

1. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 1/2024

2. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 2/2024

3. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 3/2024

D. FAQ Postępowań Sądowych

E. Kampanie edukacyjne:

1. Kampania edukacyjna dotycząca praw zwierząt

2. Kampania edukacyjna adresowana do rowerzystów

F.  Wzory pism procesowych:

 

 

 

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Powiatu Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 725 936 881, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: poradyprawne@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Lokalizacja i godziny pracy punku w 2024 r.: prawnicy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

  • Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1 (Urząd Gminy), każdorazowo w poniedziałki i w piątki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 12:00 - 16:00. 

  • Gzy, Gzy 9 (Urząd Gminy), każdorazowo we środy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 12:00 - 16:00. 

  • Świercze, ul. Długa 6 (klub), każdorazowo we wtorki oraz czwartki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 12:00 - 16:00. 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe Pułtusku (tel.: 23 306-71-14).

POWIAT PUŁTUSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Pułtuskim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2024 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Pułtuski.

T: 578-132-349