POWIAT MIŃSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Mińskim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2021 r., dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Miński. 

Prawnicy oraz doradcy obywatelscy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

Punkt Nr 1 - nieodpłatna pomoc prawna:

  • Dębe Wielkie, ul. Szkolna 17, 05-311 Dębe Wielkie, w poniedziałki w godz. 8.00 - 12.00

  • Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21, 05-070 Sulejówek, we wtorki i środy w godz. 8.00 - 12.00

  • Halinów, ul. A. Mickiewicza 35, 05-074 Halinów, w czwartki w godz. 16.00 - 20.00

  • Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, w piątki w godz. 9.00 - 13.00

 

Punkt Nr 2 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

  • Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, w poniedziałki w godz. 9.00 - 13.00

  • Halinów, ul. A. Mickiewicza 35, 05-074 Halinów, we wtorki i środy w godz. 16.00 - 20.00

  • Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21, 05-070 Sulejówek, w czwartki i piątki w godz. 8.00 - 12.00

 

Punkt Nr 3 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

  • Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 - 12.00 (uwaga: w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone w godz. 7:30 - 11:30)

  • Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, w czwartki w godz. 8.00 - 12.00

  • Siennica, ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica, w piątki w godz. 8.00 - 12.00

 

Rejestrację zapisów na wizyty w ww. punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim (tel.: 25/756-40-77, e-mail: NPP@POWIATMINSKI.PL).

 

Poradniki prawne:

Fundacja Inter Vivos zaprasza do lektury przygotowanych poradników prawnych z zakresu spraw socjalnych, prawa rodzinnego, prawa mieszkaniowego i prawa spadkowego. W celu zapoznania się z treścią załączonych materiałów poradnik należy pobrać lub otworzyć w nowej karcie. Poradniki prawne zostały przygotowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Miński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: 578-132-349