POWIAT AUGUSTOWSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Augustowskim realizuje zadanie publiczne polegające na prowadzeniu, w 2021 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Augustowski.

Nieodpłatne porady prawne są udzielane przez prawników Fundacji w następujących lokalizacjach i godzinach:

 • w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:

  • poniedziałek w godz. 9.00 - 13.00

 • w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów:

  • wtorek  w godz. 7.30 - 11.30

 • w budynku Urzędu Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska

  • środa w godz. 8.00 - 12.00

 • w budynku Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin

  • czwartek w godz. 9.00 - 13.00

 • w budynku Urzędu Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka

  • piątek w godz. 9.00 - 13.00

 

Rejestrację zapisów na wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi Starostwo Powiatowe           w Augustowie (tel.: 572-397-060, e-mail: npp-npo@st.augustow.wrotapodlasia.pl).

 

Poradniki prawne:

Fundacja Inter Vivos zaprasza do lektury przygotowanych poradników prawnych z zakresu spraw socjalnych, prawa rodzinnego, prawa mieszkaniowego i prawa spadkowego. W celu zapoznania się z treścią załączonych materiałów poradnik należy pobrać lub otworzyć w nowej karcie. Poradniki prawne zostały przygotowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Augustowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: 578-132-349