Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Informacja o dostępności punktów dla osób o szczególnych potrzebach: 

Dąbrówka - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Kościuszki 12.  Siedziba punktu znajduje się obok budynku miejscowego Urzędu Gminy. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na parterze budynku. Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd. Znajdujące się, w budynku, toalety nie zostały wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Jadów - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym ul. Plac Dreszera 17. Siedziba punktu znajduje się budynku miejscowej Biblioteki Publicznej. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów. Budynek jest wyposażony w windę. Znajdujące się, w budynku, toalety zostały wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Klembów - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Żymirskiego 1A.  Siedziba punktu znajduje się budynku miejscowego, w którym działa również miejscowa Biblioteka Publiczna. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na parterze. Przy wejściu do budynku nie występują bariery architektoniczne. Znajdujące się, w budynku, toalety nie zostały wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Poświętne - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Krótkiej 1.  Siedziba punktu znajduje się budynku miejscowego Urzędu Gminy. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na parterze. Znajdujące się, w budynku, toalety nie zostały wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Radzymin - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym  przy ul. Letniej 15. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w okolicy siedziby punktu nie ma miejsc postojowych dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na parterze. Znajdujące się, w budynku, toalety nie zostały wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Strachówka - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Norwida 6.  Siedziba punktu znajduje się budynku miejscowego Urzędu Gminy. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów.  Budynek, w którym jest zlokalizowany punkt, nie został wyposażony w podjazd lub windę. Znajdujące się, w budynku, toalety nie zostały wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Wołomin - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Wieleńskiej 29A.  Siedziba punktu znajduje się budynku miejscowego Starostwa Powiatowego. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów.  Budynek, w którym jest zlokalizowany punkt, jest wyposażony w podjazd oraz w windę dostępną z poziomu (położonej na parterze) sali obsługi interesanta. Znajdujące się, w budynku, toalety zostały wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Ząbki - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Kościelnej 6. Siedziba punktu znajduje się budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na parterze. Znajdujące się, w budynku, toalety zostały wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Edukacja prawna: zapraszamy do lektury poradników prawnych, newsletterów, wzorów pism procesowych i innych materiałów udostępnionych dla mieszkańców Powiatu Wołomińskiego (w celu otwarcia właściwego dokumentu należy "kliknąć" na podświetlony link).

A. Poradniki prawne:

1a. Prawa osób niepełnosprawnych - poradnik dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

1b. Prawa osób niepełnosprawnych - poradnik dla punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2a. Podstawy prawa podatkowego dla osób fizycznych - poradnik dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 
 
 

 

B. Poradniki tematyczne:

1. Dwujęzyczny poradnik (polsko-ukraiński) "Witaj w Polsce!"

2. Poradnik "Bezpieczne wakacje"

 

C. Newslettery prawnicze:

1. Newsletter prawniczy Fundacji Inter Vivos (nr 1/2023)

2. Newsletter prawniczy Fundacji Inter Vivos (nr 2/2023)

3. Newsletter prawniczy Fundacji Inter Vivos (nr 3/2023)

 
F. Wzory pism procesowych:

- z zakresu prawa rodzinnego:

1. Pozew o obniżenie alimentów.

2. Pozew o separację.

3. Pozew o ustalenie ojcostwa.

4. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

5. Wniosek kuratora (opiekuna prawnego) o wyrażenie zgody.

6. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

7. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

8. Wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego.

-zakresu praw osób niepełnosprawnych:

1. Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od orzeczenia Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Odwołanie do Sądu Rejonowego od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Apelacja od rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

- z zakresu prawa podatkowego:

1. Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego.

2. Wniosek o rozłożenie podatku na raty.

3. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.

4. Wniosek o przesunięcie terminu płatności podatku.

5. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego.

6. Skarga do WSA na decyzję podatkową.

- z zakresu prawa nieruchomości:

1. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości w złej wierze.

2. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze.

3. Wniosek o zniesienie współwłasności.

4. Pozew o przywrócenie posiadania.

5. Pozew o zwrot nakładów na nieruchomość.

6. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

7. Umowa najmu mieszkania.

8. Umowa dzierżawy nieruchomości.

 

 

 

Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Powiatu Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 725 936 881, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: poradyprawne@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Lokalizacja i godziny pracy punktów w 2023 r.: prawnicy oraz doradcy obywatelscy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

Punkt Nr 6 - Radzymin - nieodpłatna pomoc prawna:

 • Radzymin, ul. Letnia 15, w poniedziałki w godz. 10.00 - 14.00

 • Radzymin, ul. Letnia 15, we wtorki w godz. 8.00 - 12.00,

 • Radzymin, ul. Letnia 15, we środy w godz. 10.00 - 14.00

 • Radzymin, ul. Letnia 15, w czwartki w godz. 12.30 - 16.30

 • Radzymin, ul. Letnia 15, w piątki w godz. 16.00 - 20.00

 

Punkt Nr 7 - Strachówka - nieodpłatna pomoc prawna:

 • Strachówka, ul. Norwida 6, w poniedziałki w godz. 14.30 - 18.30

 • Strachówka, ul. Norwida 6, we wtorki w godz. 12.30 - 16.30,

 • Strachówka, ul. Norwida 6, we środy w godz. 14.30 - 18.30

 • Strachówka, ul. Norwida 6, w czwartki w godz. 8.00 - 12.00

 • Strachówka, ul. Norwida 6, w piątki w godz. 11.30 - 15.30

 

Punkt Nr 8 - Wołomin - nieodpłatna pomoc prawna:

 • Wołomin, ul. Wieleńska29A, w poniedziałki w godz. 8.00 - 12.00

 • Wołomin, ul. Wieleńska 29A, we wtorki w godz. 8.00 - 12.00,

 • Wołomin, ul. Wieleńska 29A, we środy w godz. 8.00 - 12.00

 • Wołomin, ul. Wieleńska 29A, w czwartki w godz. 12.00 - 16.00

 • Wołomin, ul. Wieleńska 29A, w piątki w godz. 12.00 - 16.00

 

Punkt Nr 9 - Dąbrówka/Ząbki - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • Dąbrówka, ul. Kościuszki 12, w poniedziałki w godz. 12.00 - 16.00

 • Ząbki, ul. Kościelna 2, we wtorki w godz. 17.00 - 21.00,

 • Dąbrówka, ul. Kościuszki 12, we środy w godz. 15.00 - 19.00

 • Ząbki, ul. Kościelna 2, w czwartki w godz. 17.00 - 21.00

 • Ząbki, ul. Kościelna 2, w piątki w godz. 16.00 - 20.00

 

Punkt Nr 10 - Jadów - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • Jadów, ul. Dreszera 17, w poniedziałki w godz. 12.00 - 16.00

 • Jadów, ul. Dreszera 17, we wtorki w godz. 12.00 - 16.00,

 • Jadów, ul. Dreszera 17, we środy w godz. 9.00 - 13.00

 • Jadów, ul. Dreszera 17, w czwartki w godz. 10.00 - 14.00

 • Jadów, ul. Dreszera 17, w piątki w godz. 10.00 - 14.00

 

Punkt Nr 11 - Klembów/Poświętne- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • Klembów, ul. Żymirskiego 1A, w poniedziałki w godz. 9.00 - 13.00

 • Poświętne, ul. Krótka 1, we wtorki w godz. 11.00 - 15.00,

 • Poświętne, ul. Krótka 1, we środy w godz. 7.30 - 11.30

 • Klembów, ul. Żymirskiego 1A, w czwartki w godz. 13.00 - 17.00

 • Klembów, ul. Żymirskiego 1A, w piątki w godz. 8.00 - 12.00

 

 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Wołominie (telefonicznie pod nr:  735 736 797 - w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00 i w piątki od 8.00 do 15.00 lub za pośrednictwem adresu e-mail: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl).

POWIAT WOŁOMIŃSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Wołomińskim realizuje zadania publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2023 r., trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Przedmiotowe zadania są realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Wołomiński.

T: 578-132-349