Edukacja prawna: zapraszamy do lektury poradników prawnych, newsletterów, wzorów pism procesowych i innych materiałów udostępnionych dla mieszkańców Powiatu Mińskiego (w celu otwarcia właściwego dokumentu należy "kliknąć" na podświetlony link).

A. Poradniki prawne:

1a. Prawa osób niepełnosprawnych - poradnik dla punktu NPP nr 1

1b. Prawa osób niepełnosprawnych - poradnik dla punktu NPO nr 2

1c. Prawa osób niepełnosprawnych - poradnik dla punktu NPO nr 3

2a. Podstawy prawa podatkowego dla osób fizycznych - poradnik dla punktu NPP nr 1

 

B. Poradniki tematyczne:

1. Dwujęzyczny poradnik (polsko-ukraiński) "Witaj w Polsce!"

2. Poradnik "Bezpieczne wakacje"

 

C. Newslettery prawnicze:

1. Newsletter prawniczy Fundacji Inter Vivos (nr 1/2023)

2. Newsletter prawniczy Fundacji Inter Vivos (nr 2/2023)

3. Newsletter prawniczy Fundacji Inter Vivos (nr 3/2023)

 
F. Wzory pism procesowych:

- z zakresu prawa rodzinnego:

1. Pozew o obniżenie alimentów.

2. Pozew o separację.

3. Pozew o ustalenie ojcostwa.

4. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

5. Wniosek kuratora (opiekuna prawnego) o wyrażenie zgody.

6. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

7. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

8. Wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego.

-zakresu praw osób niepełnosprawnych:

1. Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od orzeczenia Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Odwołanie do Sądu Rejonowego od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Apelacja od rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

- z zakresu prawa podatkowego:

1. Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego.

2. Wniosek o rozłożenie podatku na raty.

3. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.

4. Wniosek o przesunięcie terminu płatności podatku.

5. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego.

6. Skarga do WSA na decyzję podatkową.

- z zakresu prawa nieruchomości:

1. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości w złej wierze.

2. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze.

3. Wniosek o zniesienie współwłasności.

4. Pozew o przywrócenie posiadania.

5. Pozew o zwrot nakładów na nieruchomość.

6. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

7. Umowa najmu mieszkania.

8. Umowa dzierżawy nieruchomości.

 

 

 

 

Informacja o dostępności punktów dla osób o szczególnych potrzebach: 

Dębe Wielkie - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Szkolnej 17.  Siedziba punktu znajduje się obok budynku miejscowego Urzędu Gminy. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na parterze budynku. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów, której pokonanie wymaga skorzystania z wybudowanego podjazdu.

 

Halinów- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym  przy ul. Mickiewicza 23.  Siedziba punktu znajduje się budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów. Budynek nie został wyposażony w podjazd. Budynek nie posiada windy.

 

Latowicz- punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Rynek 6.  Siedziba punktu znajduje się budynku miejscowego Urzędu Gminy. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów. Budynek nie został wyposażony w podjazd. Budynek nie posiada windy.

 

Mińsk Mazowiecki- punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Przemysłowej 5.  Siedziba punktu znajduje się budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów. Budynek jest wyposażony w windę dostępną z poziomu parkingu.

 

Siennica- punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Mińskiej 33.  Siedziba punktu znajduje się budynku miejscowego Urzędu Gminy. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Budynek jest wyposażony w windę.

 

Stanisławów - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym  przy ul. Rynek 32  Siedziba punktu znajduje się budynku miejscowego Urzędu Gminy. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów. Budynek został wyposażony w podjazd,  który umożliwia dostanie się do wnętrza. Budynek nie posiada windy.

 
Sulejówek - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku położonym  przy ul. Armii Krajowej 21.  Siedziba punktu znajduje się budynku Przychodni nr 2. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na parterze budynku. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów, której pokonanie wymaga skorzystania z wybudowanego podjazdu.

 

Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Powiatu Mińskiego Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 574 826 223, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: pomocprawnaminsk@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim (tel.: 25/756-40-77, e-mail: NPP@POWIATMINSKI.PL).

Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Lokalizacja i godziny pracy punktów w 2023 r.: prawnicy oraz doradcy obywatelscy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

Punkt Nr 1 - nieodpłatna pomoc prawna:

  • Dębe Wielkie, ul. Szkolna 17, 05-311 Dębe Wielkie, w poniedziałki w godz. 8.00 - 12.00

  • Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21, 05-070 Sulejówek, we wtorki w godz. 8.00 - 12.00 i środy w godz. 13:00 - 17:00

  • Halinów, ul. A. Mickiewicza 23, 05-074 Halinów, w czwartki w godz. 16.00 - 20.00

  • Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, w piątki w godz. 9.00 - 13.00

 

Punkt Nr 2 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

  • Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, w poniedziałki w godz. 9.00 - 13.00

  • Halinów, ul. A. Mickiewicza 23, 05-074 Halinów, we wtorki i środy w godz. 16.00 - 20.00

  • Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21, 05-070 Sulejówek, w czwartki w godz. 13:00 - 17:00 i piątki w godz. 8.00 - 12.00

 

Punkt Nr 3 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

  • Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 - 12.00 (uwaga: w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone w godz. 7:30 - 11:30)

  • Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, w czwartki w godz. 8.00 - 12.00

  • Siennica, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica, w piątki w godz. 8.00 - 12.00

Pakiet "Pełne Wsparcie": Fundacja Inter Vivos umożliwi mieszkańcom Powiatu Mińskiego uzyskane pomocy prawnej w toczących się postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym w zakresie sporządzenia pisma procesowego. Wskazana forma pomocy będzie realizowana w ramach Pakietu "Pełne Wsparcie", zaś dyżur prawnika będzie prowadzony w Halinowie przy ul. Mickiewicza 23 (budynek MOPS), w terminach i godzinach i uzgodnionych ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Fundacja będzie informować na swojej stronie internetowej oraz na portalu Facebook o datach dyżurów prowadzonych w ramach Pakietu "Pełne Wsparcie".

Nota informacyjna dotycząca zdalnej i nieodpłatnej pomocy prawnej orz Pakietu "Pełne Wsparcie": Fundacja Inter Vivos z siedziba w Warszawie informuje, iż udzielenie nieodpłatnej porady prawnej nie wymaga udostępnienia danych osobowych. Porada prawna udzielana jest w oparciu o informacje udostępnione przez osobę korzystającą z porady. Osobę korzystającą z porady prawnej obciąża obowiązek przedstawienia wszystkich informacji i materiałów związanych z kierowanym zapytaniem prawnym, zaś skutki jakichkolwiek zaniechań w tym zakresie nie powodują ani odpowiedzialności Fundacji, ani współpracujących z nią prawników. Ponadto, korzystając z nieodpłatnej porady prawnej osoba uprawniona oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie Starostwu Powiatowemu w Mińsku Mazowieckim informacji dotyczących: dziedziny prawa, kategorii sprawy, informacji o formie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, anonimowego opisu sprawy oraz anonimowego opisu udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym ewidencja ww. informacji będzie realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i właściwych aktów wykonawczych, w brzemieniu obowiązującym w dacie udzielenia porady.

POWIAT MIŃSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach umowy zawartej z Powiatem Mińskim realizuje zadania publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2023 r., jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Przedmiotowe zadania są realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Miński. 

T: 578-132-349