T: 578-132-349

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Zielonogórskim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2023 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Zielonogórski.

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze (telefonicznie pod nr telefonu: 68 45 35 201 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl).

Lokalizacja i godziny pracy punktu w 2023 r.: prawnicy  Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

  • ul. Jana Pawła II 52, 66-100 Sulechów (Ośrodek Pomocy Społecznej), od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 - 12:00. 

Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Powiatu Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 725 936 881, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: poradyprawne@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Informacja o dostępności punktów dla osób o szczególnych potrzebach: 

Sulechów - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym  przy ul. Jana Pawła II 52. Siedziba punktu znajduje się w budynku miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej. W sąsiedztwie punktu znajdują się liczne i ogólnodostępne miejsca parkingowe. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Budynek jest wyposażony w windę.