Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Edukacja prawna: zapraszamy do lektury poradników prawnych, newsletterów, wzorów pism procesowych i innych materiałów udostępnionych dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego (w celu otwarcia właściwego dokumentu należy "kliknąć" na podświetlony link).

A. Poradniki prawne:

1. Uprawnienia związane z rodzicielstwem

B. Poradniki tematyczne:

1. E-poradnik: rękojmia przy zakupie pojazdu mechanicznego

C. Newslettery prawnicze:

1. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 1/2024

2. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 2/2024

3. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 3/2024

D. FAQ Postępowań Sądowych

E. Kampanie edukacyjne:

1. Kampania edukacyjna dotycząca praw zwierząt

2. Kampania edukacyjna adresowana do rowerzystów

F.  Wzory pism procesowych:
 

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Powiatu Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 725 936 881, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: poradyprawne@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa, prawnika posługującego się polskim językiem migowy oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Lokalizacja i godziny pracy punktu w 2024 r.: prawnicy  Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przy ul. Piłsudskiego 18, 66-20 Świebodzin (budynek Starostwa Powiatowego) w następujących terminach i godzinach: 

  •  od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 12:00 - 16:00. 

  • w piątki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 - 12:00. 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Świebodzinie (telefonicznie pod nr tel. 68 475 53 29).

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Świebodzińskim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2024 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Świebodziński.

T: 578-132-349