T: 578-132-349

POWIAT GOSTYŃSKI

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Gostyńskim realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2023 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Powiat Gostyński.

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Gostyniu (telefonicznie pod nr tel. 881 008 140, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, lub poprzez wiadomość e-mail na adres: rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl).

Lokalizacja i godziny pracy punku w 2023 r.: prawnicy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach: 

  • Piaski, ul. Drzęczewska 9 (budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach), każdorazowo w poniedziałki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 14:00 - 18:00. 

  • Gostyń, ul. Wrocławska 8 (budynek Centrum Aktywności Lokalnej)  każdorazowo we wtorki, czwartki i piątki , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 13:00 - 17:00. 

  • Pogorzela, ul. Rynek 11 (budynek Urzędu Miasta)  każdorazowo we środy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00 - 13:00.

Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Powiatu Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 725 936 881, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: poradyprawne@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Informacja o dostępności punktów dla osób o szczególnych potrzebach: 

Gostyń - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym  przy ul. Wrocławskiej 8. Siedziba punktu znajduje się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na trzecim piętrze. Budynek jest wyposażony w windę.

Piaski - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Drzęczewskiej 9.  Siedziba punktu znajduje się budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach. Przy wejściu do budynku występuje bariera architektoniczna w postaci schodów. Budynek, w którym jest zlokalizowany punkt, został wyposażony w podjazd.

Pogorzela - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Rynek 11.  Siedziba punktu znajduje się budynku miejscowego Urzędu Miasta. Do punktu przylegają ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Punkt jest zlokalizowany na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę. Istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w sali ulokowanej na parterze budynku.