Informacja o dostępności punktów dla osób o szczególnych potrzebach: 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jest zlokalizowany w budynku położonym  przy Al. KEN 61. Siedziba punktu znajduje się w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów. W sąsiedztwie punktu znajdują się liczne i ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsca postojowe wydzielone dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w windę. W pobliżu znajduje się stacja metra "Imielin" (linia M1).

 

Edukacja prawna: zapraszamy do lektury poradników prawnych, newsletterów, wzorów pism procesowych i innych materiałów udostępnionych dla mieszkańców Warszawy (w celu otwarcia właściwego dokumentu należy "kliknąć" na podświetlony link).

A. Poradniki prawne:

1. Uprawnienia związane z rodzicielstwem

B. Poradniki tematyczne:

1. E-poradnik: rękojmia przy zakupie pojazdu mechanicznego

C. Newslettery prawnicze:

1. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 1/2024

2. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 2/2024

3. Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 3/2024

D. FAQ Postępowań Sądowych

E. Kampanie edukacyjne:

1. Kampania edukacyjna dotycząca praw zwierząt

2. Kampania edukacyjna adresowana do rowerzystów

F.  Wzory pism procesowych:

 

 

 

Informacja dla osób o szczególnych potrzebach: Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem: 793 681 564. Infolinia jest dostępna w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00 i jest obsługiwana przez koordynatora ds. dostępności. Więcej informacji jest dostępnych w tym miejscu.

Zdalna i nieodpłatna pomoc prawna: z myślą o mieszkańcach Warszawy Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 725 936 881, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: poradyprawne@fundacjaiv.pl.

Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej.

Na wniosek osoby uprawnionej zdalna i nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona również w formie "wideoporady". W celu skorzystania z podanej formy porady prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

Dodatkowe formy wsparcia: w ramach realizowanego zadania publicznego Fundacja umożliwia mieszkańcom Powiatu skorzystanie z nieodpłatne, świadczonej w formie zdalnej, pomocy: adwokata kościelnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, psychologa, prawnika posługującego się polskim językiem migowy oraz tłumacza polskiego języka migowego. Cudzoziemcom, posługującym się językiem angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim zapewniamy, na potrzeby skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, pomoc właściwego tłumacza.

UWAGA: skorzystanie z dodatkowych form wsparcia wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl

 

Dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook:  Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie utworzyła i prowadzi, z myślą o mieszkańcach Powiatu, dedykowany profil na portalu Facebook, na którym umieszczane są aktualne informacje dotyczące realizowanego zadania publicznego. Zapraszamy do obserwowania i "polubienia" naszej strony! :)

Lokalizacja i godziny pracy punktu w 2024 r.: prawnicy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie (budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów) w następujących terminach i godzinach: 

  • w poniedziałki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 10:00 - 14:00. 

  • od wtorku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 - 12:00.

 

Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Urząd m. st. Warszawy (telefonicznie pod nr tel. 19115).

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Miastem Stołecznym Warszawa realizuje zadanie publiczne  polegające na prowadzeniu, w 2024 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  przekazanych Fundacji przez Miasto Stołeczne Warszawa.

T: 578-132-349