T: 578-132-349

31 grudnia 2023

Ważna informacja: koordynator ds. dostępności w 2024 r. 

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej utworzona została infolinia prowadzona pod numerem:

793 681 564

obsługiwana przez koordynatora ds. dostępność. Infolinia jest dedykowana dla mieszkańców powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, brzozowskiego, gostyńskiego, miasta Łodzi, mińskiego, ostrowskiego, piaseczyńskiego, pułtuskiego, miasta Siedlce, szamotulskiego, sztumskiego, świebodzińskiego, miasta Warszawy, wągrowieckiego, miasta Włocławka i powiatu zawierciańskiego. Pod ww. numerem telefonu uzyskacie Państwo wiedzę o możliwości i warunkach zorganizowania porady z udziałem tłumacza polskiego języka migowego, tłumacza MIGAM, o lokalizacji punktów prowadzonych nasz naszą Fundację, ich specjalizacji, godzinach pracy, dostępności miejsc parkingowych, dostępności podjazdu lub windy, o rozkładzie pomieszczeń w budynku przeznaczonym na funkcjonalnie punktu, o możliwości zorganizowania wizyty w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej, o możliwości zapewnienia wsparcia psychologa, możliwości i warunkach zorganizowania porady w trybie zdalnym oraz możliwości zorganizowania porady z udziałem psa asystującego!

Infolinia działa w dni robocze, w godzinach: 10:00 - 14:00.