T: 578-132-349

18 listopada 2019

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Znaczenie wolności i praw osobistych człowieka i obywatela w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r.   

Fundacja Inter Vivos zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej Znaczenia wolności i praw osobistych człowieka i obywatela w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r.

 

Termin: 23 grudnia 2019 r. (rozpoczęcie konferencji planowane jest na godzinę 10:00, zaś jej zakończenie na godzinę 15:00).

Miejsce: Warszawa, siedziba Fundacji.

Do udziału, w charakterze prelegentów, zapraszamy teoretyków i praktyków prawa. Z uwagi na możliwości lokalowe zastrzegamy sobie prawo ustanowienia limitu uczestników biernych.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o nadesłanie zgłoszenia (zawierającego proponowany tytuł wystąpienia, szacowanego maksymalnie na 15 minut, wraz z abstraktem) na adres mailowy: biuro@fundacjaiv.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem biernym prosimy o zgłaszanie się, za pośrednictwem ww. adresu mailowego, do dnia 6 grudnia 2019 r. (w zgłoszeniu prosimy podać przynależność zawodową/korporacyjną/nazwę uczelni oraz tytuł/stopień naukowy).

Wszystkim zainteresowanym, zakwalifikowanym do udziały w wydarzeniu, Fundacja udzieli odpowiedzi zwrotnej w terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. Brak odpowiedzi, na nadesłane zgłoszenie, będzie równoznaczny z odmową udzielenia zaproszenia do udziału w konferencji.