01 stycznia 2022

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w formie zdalnej dla mieszkańców Powiatu Pułtuskiego! 

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, iż z myślą o mieszkańcach Powiatu Pułtuskiego uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 578-132-349, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: pomocprawnapultusk@fundacjaiv.pl. Pod podanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną bez konieczności osobistej wizyty w punkcie pomocy prawnej!

 

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach zawartej umowy z Powiatem Pułtuskim realizuje zadanie publiczne polegające na prowadzeniu, w 2022 r., punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Pułtuski.