T: 578-132-349

18 grudnia 2019

Informacja o programie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Znaczenie wolności i praw osobistych człowieka i obywatela w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r. 

Szanowni Państwo, Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie zaprasza wszystkich zarejestrowanych uczestników do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Znaczenie wolności i praw osobistych człowieka i obywatela w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r.

 

Przypominamy, iż konferencja będzie miała miejsce 23 grudnia 2019 r., w siedzibie Fundacji. Jednocześnie, poniżej, publikujemy program konferencji:

 

Moderator: adw. Jarosław Leś

 

godz. 10:00 - przywitanie osób uczestniczących w konferencji przez adw. Jarosława Lesia, Prezesa Fundacji;

 

godz. 10:15 - Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych a prawo do sądu - uwagi praktyczne, adw. Justyna Jarentowska (ORA Lublin);

 

godz. 10: 35 – Odszkodowanie za bezprawne pozbawienie wolności, adw. Jarosław Leś (ORA Warszawa);

 

godz. 10:55 – 11:10 – dyskusja;

 

godz. 11:10 – 11:30 – przerwa kawowa;

 

godz. 11:30 - Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich jako wyjątek od zasady wychowania dzieci przez rodziców, r. pr. Joanna Pindelska – Sztylko (OIRP Warszawa);

 

godz. 11:50 - Realizacja zasady godności w prawie restrukturyzacyjnym, adw. Agnieszka Ociesa (ORA Warszawa);

 

godz. 12: 10 - Nieodpłatna pomoc prawna na tle zasady równości oraz zakazu dyskryminacji, adw. Jarosław Skowyra (ORA Warszawa);

 

godz. 12:30 – 12:50 – dyskusja;

 

godz. 12:50 – 13:00 – podsumowanie, adw. Jarosław Leś, Prezes Fundacji;

 

godz. 13:00 – zakończenie konferencji.