T: 578-132-349

25 lutego 2022

Bezpłatna pomoc prawna dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie!
Безкоштовна правова допомога людям, які постраждали від війни в Україні!

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie oferuje bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich osób, które zostały dotknięte wojną w Ukrainie.

Uchodźcom z Ukrainy oferujemy pomoc przy legalizacji pobytu w Polsce, uzyskaniu dostępy do zasiłków i w innych kwestiach realizowanych z udziałem polskich instytucji i sądów.

Bezpłatną pomoc prawną oferujemy również obywatelom Ukrainy, którzy wykonują na terenie Polski pracę zarobkową.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Фонд Inter Vivos із місцезнаходженням у Варшаві надає безкоштовну юридичну допомогу всім, хто постраждав від війни в Україні.

Ми пропонуємо допомогу біженцям з України в легалізації їх перебування в Польщі, в отриманні пільг та в інших справах, які здійснюються за участю польських установ та судів.

Також ми пропонуємо безкоштовну юридичну допомогу громадянам України, які працюють у Польщі.

Будь ласка, зв'яжіться з нами!