Upadłość konsumencka

W dniu 31 grudnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego. Mocą powyższej noweli do prawa polskiego została wprowadzona m. in. instytucja tzw. upadłości konsumenckiej.

Instytucja ta pozwala osobom niewypłacalnym, nie prowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom) ogłoszenie upadłości, w ramach której powstałe do dnia ogłoszenia upadłości zadłużenie, pod pewnymi warunkami, zostaje umorzone.

Aby skorzystać z upadłości konsumenckiej należy złożyć w właściwym dla konsumenta sądzie stosowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek ten podlega opłacie sądowej w wysokości 30 zł.

Po skutecznym złożeniu wniosku, sąd może wniosek konsumenta uwzględnić i ogłosić jego upadłość.

Sąd może odmówić konsumentowi ogłoszenia upadłości m.in. gdy:

  • niewypłacalność nastąpiła z winy konsumenta,

  • we wniosku nie podano prawdziwych danych lub niektóre zatajono,

  • gdy wobec konsumenta w ciągu ostatnich 10 lat było prowadzone już postępowanie upadłościowe.

 

Podkreślić należy, iż możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej mają również osoby, które aktualnie prowadzą działalność gospodarczą.

Nadto, zawsze należy pamiętać, aby szczególną uwagę poświęcić samemu wnioskowi o złożenie upadłości, bowiem jeżeli zostanie on przygotowany w sposób niestaranny, sąd może go oddalić albo odrzucić, co z kolei (w przypadku oddalenia) uniemożliwi konsumentowi wszczęcie postępowania przez następne 10 lat.

Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej z zakresu upadłości konsumenckiej (w tytule wiadomości prosimy wpisać "upadłość konsumencka") .

 

 

 

T: 578-132-349

Fundacja Inter Vivos

Twój e-mail:
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

T: 578-132-349