Alimenty & rozwody

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego niewątpliwie łączą się z dużą dawką emocji dla osób, które w nich uczestniczą.

Fundacja udziela porad prawnych dla osób, pragną uzyskać świadczenie alimentacyjne, jak również dla osób, które uważają, iż winny być zwolnione z obowiązku dalszego łożenia już zasądzonego świadczenia.

Nadto, zespół prawników z naszej Fundacji wskaże Państwu możliwy do wysunięcia zakres roszczeń. Należy bowiem pamiętać, że rozwód łączy się nie tylko z rozwiązaniem małżeństwa, ale umożliwia również uzyskanie świadczenia alimentacyjnego, uregulowanie kontaktów z dziećmi, a nawet eksmisję tego małżonka, który swoim zachowaniem rażąco uniemożliwia dalsze wspólne zamieszkiwanie.

Dodać trzeba, iż do prowadzenia sprawy o alimenty właściwy będzie sąd rejonowy, zaś sprawę rozwodową należy prowadzić przed sądem okręgowym. W przypadku powództwa o zasądzenie alimentów strona, która ubiega się o uzyskanie świadczenia, jest zwolniona z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego. Z kolei zainicjowanie postępowania rozwodowego wymaga uiszczenia opłaty stałej w wysokości 600 zł.

Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego (w tytule wiadomości prosimy wpisać "prawo rodzinne").

Fundacja Inter Vivos

Twój e-mail:
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

T: 578-132-349